Om oss – Points

Points:

Varje dag samlar Astonknow.com in 10 000-tals olika artiklar som sedan publiceras i Ingressform. Astonknow.com har tagit fram en formel för att publicera artiklarna på Astonknow.com.

Formeln bygger på 3 dagars intervall.

Dag 1, alla inlägg på Astonknow.com bygger på 24-timmars intervaller, dvs en artikel som publiceras dag 1 multipliceras med 3 poäng i sociala poäng och click ut från sidan. Dag 2 – dvs 24.01 till 48 timmar läggs antal delningar och click ihop , dag 1 och dag 2, för att sedan delas med 10 – detta för att ge artiklar som publiceras under de 24 första timmarna en högre ranking – dvs. läsvärdet borde ha högre relevans om det delas aktivt under första 24-timmarna, dock kan dag 2 och dag 3´s artiklar ha högt läsvärde om det delas vidare under nästföljande på dagar.

Astonknow.com – What goes Social!